Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 220 518 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Dolnośląski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

O nas

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski składa się z 4 prężnie działających filii:

Dzięki dobroczynnej pracy wielu zaangażowanych osób (zarówno kierownicy filii jak i pozostali wolontariusze wykonują swoją pracę społecznie – nie otrzymując za nią wynagrodzenia) jesteśmy w stanie objąć swoją działalnością szeroki obszar województwa dolnośląskiego.

Praca ta nie byłaby możliwa gdyby nie hojność i dobroć naszych sponsorów i darczyńców, którzy wspierają nas dotacjami i darami rzeczowymi oraz ludzi o wielkich, dobrych sercach, którzy przekazują 1% swojego podatku na naszą działalność dobroczynną, zamiast pozostawiać go w budżecie skarbu Państwa. Z racji tego, ze jesteśmy organizacją pożytku publicznego (STATUS OPP) możemy otrzymywać wpłaty od podatników i używać ich w celu niesienia pomocy osobom potrzebującym w ramach naszej działalności statutowej.

A działalność ta jest bardzo szeroka – na sercu leży nam niemal każdy, kto znajduje się w potrzebie – uważamy że każdy człowiek ma nieocenioną wartość, zasługuje na godne życie i szacunek – są to elementy naszej misji, którą realizujemy w oddziale dolnośląskim. Wierzymy, ze dobroć i pomoc okazana drugiemu człowiekowi, zaowocuje i zachęci kolejne osoby do dzielenia się swoimi darami, talentami, czasem i dobrami materialnymi z innymi ludźmi. Naszą wizją jest świat, pełen uczynnych osób, które dążą do najwyższego rozwoju w każdym wymiarze życia i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.

Nasze działania skupiają się więc wokół osób: ubogich, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, bezrobotnych i uzależnionych. Na sercu leżą nam również osoby poszkodowane w wyniku kataklizmów, wojen i klęsk naturalnych. Dbamy również o dzieci i młodzież.  Nie zapominamy też o osobach chorych i cierpiących. Ważnym elementem naszej pracy jest profilaktyka zdrowia – poprzez liczne programy edukacyjne przeciwdziałamy chorobom cywilizacyjnym jak również zapobiegamy uzależnieniom.

Dzięki każdej wpłacie, darowiźnie, pomocy rzeczowej czy środkom wpłaconych w ramach 1 procenta podatku będziemy w stanie dotrzeć do kolejnych osób z naszymi działaniami, programami, akcjami charytatywnymi i zbiórkami publicznymi. Wśród nich można wymienić:

Pomoc żywnościowa – to bardzo ważny obszar działania w naszym oddziale. Od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczymy w akcjach mających na celu dostarczanie żywności do osób potrzebujących. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych wolontariuszy przy współpracy z Bankami Żywności, kiedy to zbieramy podstawowe produkty żywnościowe, a następnie rozdajemy je najbardziej potrzebującym rodzinom. Tak niewiele zmienia tak wiele w ich życiu! Ogromnym przywilejem było również zbieranie żywności dla niedożywionych dzieci.

Pomoc dzieciom – dzieci to największa wartość każdego społeczeństwa. W końcu to one stanowią naszą przyszłość. Nasza fundacja wkłada  wiele wysiłku i serca w to, by pomagać dzieciom znajdującym się w potrzebie. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki i paczki dla maluchów (np. projekt Kurtka dla malucha, gdzie zbieraliśmy ciepłą odzież dla dzieci na zbliżającą się zimę). Nie zapominamy o dzieciach w dniu ich święta (paczki na dzień dziecka w filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Legnicy) pokazując tym samym, że dzieci są dla nas ważne i jest dla nich miejsce w naszym życiu i społeczeństwie. Dlatego też tworzymy świetlice środowiskowe, gdzie poświęcamy czas dzieciom i pomagamy im w zagospodarowaniu wolnego czasu i nauce.
Niejednokrotnie pomocy wymagają konkretne maluszki, które nie ze swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. dzieci z terenów wojennych), zostały dotknięte wypadkiem lub chorobą. Staramy się nagłaśniać takie przypadki i wspierać konkretne dzieci zachęcając osoby, którym powodzi się nieco lepiej do rzeczowego lub finansowego wsparcia.

Pomoc młodzieży – oddział dolnośląski Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej nie zapomina tez o młodzieży. Mamy za sobą liczne programy edukacyjne, które  są nastawione na pomoc osobom młodym. Warto wspomnieć o realizowanym w ramach programu Erasmus+ szkoleniu dla osób, które w przyszłości będą pracowały z młodzieżą. Pracownicy młodzieżowi, edukatorzy, trenerzy, pedagodzy poprzez zaangażowanie w liczne warsztaty, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, symulacje z zakresu coachingu, procesu grupowego, metod pracy z grupą, metod pracy z „trudną młodzieżą”, motywacji i komunikacji przygotowali się do profesjonalnej pracy z młodzieżą. Mamy już plany na kolejne programy nastawione na młodzież – wierzymy, że w tym obszarze zawsze warto pomagać!

Pomoc niepełnosprawnym – pragniemy rozbudzić w osobach niepełnosprawnych przekonanie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Aby tak było tworzymy różnego rodzaju akcje i programy, które służą im i pomagają uczestniczyć w życiu społecznym jak również uczą radzenia sobie w codziennych czynnościach, sytuacjach i zmaganiach.

Pomoc chorym i uzależnionym – ludzie dotknięci chorobą lub wplatani w uzależnienie z którym nie mogą sobie poradzić również mogą liczyć na naszą pomoc. Organizujemy liczne spotkania dotyczące profilaktyki zdrowia jak również programy odwykowe dla osób uzależnionych.

Pomoc potrzebującym – często zgłaszają się do nas osoby potrzebujące, które z przyczyn od siebie niezależnych znajdują się w sytuacji, z której same nie potrafią wyjść. Wówczas niezmiernie cieszymy się, że wysiłek i wspólna praca innych osób (wolontariuszy i osób o wielkich sercach) mogą przyczynić się do zmiany cudzego życia o 180 stopni. Przygotowujemy więc specjalne zbiórki finansowe (wpłaty celowe, darowizny) i rzeczowe (ubrania, żywność, sprzęt), które pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe.    

Ważne dokumenty

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Dolnośląski
ul. Żeromskiego 3
50-321 Wrocław

Nr konta bankowego:
36 2030 0045 1110 0000 0270 6630

JESTEŚMY PARTNEREM:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
Telefon:
(22) 31 31 425
E-mail:
biuro@bliskoserca.pl
Facebook
YouTube
Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij